Back to Top

Česká republika

ROTAX MAX Challenge

Od roku 2019 se seriál Rotax Max Challenge Česká republika koná při seriálu závodů MORAVSKÝ POHÁR a to jako společný podnik s RMC SR pod názvem Rotax Max Challenge ČR + SR.

V rámci RMC ČR + SR jsou vypsány následující kategorie:

* Rotax Micro MAX 

* Rotax Mini MAX 

* Rotax MAX Junior

* Rotax MAX Senior 

* Rotax MAX DD2

Sportovní a technické předpisy pro RMC ČR se řídí řády platnými pro Moravský pohár v daném roce a Globálními technickými a sportovními předpisy ROTAX.

Rozdělení tiketů pro Rotax Max Challenge Grand Finals podléhá předpisům BRP Rotax. Množství vstupenek na Grand Finals, které v daném roce získá distributor a promotér RMC ČR, se rozděluje mezi jezdce vlastnící českou licenci na základě konečného hodnocení seriálu.

X