Back to Top

Česká republika

Sportovní předpisy

Seriál závodů ROTAX MAX Challenge Česká republika se řídí Globálními Sportovními předpisy RMC platnými pro daný rok a aktuálními Propozicemi Moravského Poháru.

V roce 2020 se do celkového hodnocení RMC ČR započítávají výsledky z 5 závodů RMC ČR při Moravském poháru a zároveň výsledky závodu Evolution Rotax Max Challenge, který byl z důvodu dlouhé koronavirové pauzy mimořádně zařazen ve spolupráci se Steel Ringem na začátek závodní sezony a jel se v termínu 6. -7. června 2020 v Třinci.

Do celkového hodnocení RMC ČR 2020 se z celkového počtu 18 bodovaných jízd započítává 14 nejlepších výsledků.

PROPOZICE MP 2020

X