Back to Top

Česká republika

Sportovní předpisy

Seriál závodů ROTAX MAX Challenge Česká republika se řídí Globálními Sportovními předpisy RMC platnými pro daný rok a aktuálními Propozicemi Moravského Poháru.

V roce 2020 se do celkového hodnocení RMC ČR započítávají výsledky z 5 závodů RMC ČR při Moravském poháru a zároveň výsledky závodu Evolution Rotax Max Challenge, který byl z důvodu dlouhé koronavirové pauzy mimořádně zařazen ve spolupráci se Steel Ringem na začátek závodní sezony a jel se v termínu 6. -7. června 2020 v Třinci.

Do celkového hodnocení RMC ČR 2020 se z celkového počtu 18 bodovaných jízd započítává 14 nejlepších výsledků.

V rámci seriálu Moravský pohár jsou jezdcům pro celkové hodnocení RMC ČR 2020 přidělovány body dle skutečného konečného pořadí všech jezdců v jednotlivých samostatně bodovaných jízdách s tím, že se nerozlišují jezdci licencovaní a nelicencovaní či jezdci s českou nebo zahraniční licencí.

Odkaz na průběžné výsledky RMC ČR v jednotlivých kategoriích naleznete níže. (Do celkového hodnocení seriálu RMC ČR 2020 se připočtou ještě výsledky závodu Evolution Rotax Max Challenge).

Průběžné výsledky ROTAX MICRO MAX: https://speedhive.mylaps.com/Championships/84732

Průběžné výsledky ROTAX JUNIOR MAX: https://speedhive.mylaps.com/Championships/84730

Průběžné výsledky ROTAX SENIOR MAX: https://speedhive.mylaps.com/Championships/84731

Průběžné výsledky ROTAX MAX DD2 + DD2 MASTERS: https://speedhive.mylaps.com/Championships/84729

Pro RMC Grand Finals 2020 budou rozděleny celkem 4 tickety: 1 x Micro, 1 x Junior, 1 x Senior a 1 x DD2. Ticket bude v každé kategorii udělen tomu jezdci, který získá nejvyšší počet bodů a který je držitelem české licence (národní, mezinárodní či klubové).

PROPOZICE MP 2020

X