Back to Top

 
 
 

Sportovní předpisy

Seriál závodů ROTAX MAX Challenge Česká republika se řídí Globálními Sportovními předpisy RMC platnými pro daný rok a aktuálními Propozicemi Moravského Poháru.

2024

Změny v aktuálních Globálních Sportovních předpisech RMC 2024 oproti předchozímu roku jsou vyznačeny žlutě.

Global Rotax Max Challenge Sporting Regulation 2024

RMC Global Sporting Regulation 2024, Bulletin 01

RMC Global Sporting Regulation 2024, Bulletin 02

Pro RMC Grand Finals 2024 bude rozděleno celkem 5 tiketů:

1 x Micro
1 x Mini
1 x Junior
1 x Senior
1 x DD2

Tiket pro Rotax Max Challenge GRAND FINALS bude v každé kategorii udělen tomu jezdci, který získá nejvyšší počet bodů a který je držitelem české licence (národní, mezinárodní či klubové).

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Bodování jezdců v seriálu RMC ČR je počítáno stejným způsobem jako v RMC SR (detaily viz. Ročenka MSR, článek 8.)

Bodové hodnocení jezdců diskvalifikovaných ze závodu se z celkového hodnocení neodpočítává (výsledek DQ se neškrtá, do celkového hodnocení se započítává 0 bodů).

Počet započítaných jízd se řídí následující tabulkou:

  Celkový počet jízd 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
  Počet započítaných jízd 16 15 14 14 13 12 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5
Celkový počet jízd Počet započítaných jízd
21 16
20 15
19 14
18 14
17 13
16 12
15 12
14 11
13 10
12 9
11 9
10 8
9 7
8 6
7 6
6 5

Body jsou přiřazovány dle skutečného konečného pořadí všech jezdců v jednotlivých samostatně bodovaných jízdách s tím, že se nerozlišují jezdci licencovaní a nelicencovaní či jezdci s českou nebo zahraniční licencí.


2023

Globální Sportovní předpisy RMC 2023

Global Rotax Max Challenge Sporting Regulation 2023


2022

Globální Sportovní předpisy pro Rotax Max Challenge 2022_Verze 1

Bulletin č. 01 ke Globálním Sportovním předpisům pro RMC 2022

RMC Global Sporting Regulation 2022_ Version 1

RMC Global Sporting Regulation 2022 Bulletin no. 01


2021

BULLETIN č.2_Globální sportovní předpisy pro Rotax Max Challenge

Ročenka MP a MSR 2021