Back to Top

 
 
 

Sportovní předpisy

Seriál závodů ROTAX MAX Challenge Česká republika se řídí Globálními Sportovními předpisy RMC platnými pro daný rok a aktuálními Propozicemi Moravského Poháru.

2024

Změny v aktuálních Globálních Sportovních předpisech RMC 2023 oproti předchozímu roku jsou vyznačeny žlutě.

Global Rotax Max Challenge Sporting Regulation 2024

Pro RMC Grand Finals 2024 bude rozděleno celkem 5 tiketů:

1 x Micro
1 x Mini
1 x Junior
1 x Senior
1 x DD2

Tiket pro Rotax Max Challenge GRAND FINALS bude v každé kategorii udělen tomu jezdci, který získá nejvyšší počet bodů a který je držitelem české licence (národní, mezinárodní či klubové).

DŮLEŽITÁ INFORMACE:

Bodování jezdců v seriálu RMC ČR je počítáno stejným způsobem jako v RMC SR (detaily viz. Ročenka MSR, článek 8.)

Bodové hodnocení jezdců diskvalifikovaných ze závodu se z celkového hodnocení neodpočítává (výsledek DQ se neškrtá, do celkového hodnocení se započítává 0 bodů).

Počet započítaných jízd se řídí následující tabulkou:

  Celkový počet jízd 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
  Počet započítaných jízd 16 15 14 14 13 12 12 11 10 9 9 8 7 6 6 5
Celkový počet jízd Počet započítaných jízd
21 16
20 15
19 14
18 14
17 13
16 12
15 12
14 11
13 10
12 9
11 9
10 8
9 7
8 6
7 6
6 5

Body jsou přiřazovány dle skutečného konečného pořadí všech jezdců v jednotlivých samostatně bodovaných jízdách s tím, že se nerozlišují jezdci licencovaní a nelicencovaní či jezdci s českou nebo zahraniční licencí.


2023

Globální Sportovní předpisy RMC 2023

Global Rotax Max Challenge Sporting Regulation 2023


2022

Globální Sportovní předpisy pro Rotax Max Challenge 2022_Verze 1

Bulletin č. 01 ke Globálním Sportovním předpisům pro RMC 2022

RMC Global Sporting Regulation 2022_ Version 1

RMC Global Sporting Regulation 2022 Bulletin no. 01


2021

BULLETIN č.2_Globální sportovní předpisy pro Rotax Max Challenge

Ročenka MP a MSR 2021