Back to Top

 
 
 

Sportovní předpisy

Seriál závodů ROTAX MAX Challenge Česká republika se řídí Globálními Sportovními předpisy RMC platnými pro daný rok a aktuálními Propozicemi Moravského Poháru.

Změny v Globálních Sportovních předpisech RMC 2021 oproti verzi 2020 jsou vyznačeny žlutě.

BULLETIN č.2_Globální sportovní předpisy pro Rotax Max Challenge

Ročenka MP a MSR


INFORMACE 2.6.2021

Vzhledem k „nejisté době“, kterou stále ovlivňuje aktuální situace Covid-19 je možné, že se nepodaří uskutečnit všech 7 plánovaných závodů seriálu MP a MSR. Nicméně, bodové hodnocení seriálu RMC ČR je počítáno stejným způsobem jako RMC SR (detaily viz. Ročenka MSR 2021) a to dle následující tabulky:

  Celkový počet jízd2120191817161514131211109876
  Počet započítaných jízd1615141413121211109987665

Body jsou přiřazovány dle skutečného konečného pořadí všech jezdců v jednotlivých samostatně bodovaných jízdách s tím, že se nerozlišují jezdci licencovaní a nelicencovaní či jezdci s českou nebo zahraniční licencí.

Tiket pro Rotax Max Challenge GRAND FINALS bude v každé kategorii udělen tomu jezdci, který získá nejvyšší počet bodů a který je držitelem české licence (národní, mezinárodní či klubové).

Pro RMC Grand Finals 2021 bude rozděleno celkem 5 tiketů:

1 x Micro

1 x Mini

1 x Junior

1 x Senior

1 x DD2

X