Back to Top

Česká republika

Sportovní předpisy

!! INFORMACE 3.11.2020 !!

Vážení příznivci třídy ROTAX,

vzhledem ke stále trvajícím vládním omezením a prodloužení nouzového stavu v ČR nebudeme již v letošním roce schopni zorganizovat další závody. Bohužel jsme nuceni uzavřít celkové hodnocení seriálu Rotax Max Challenge ČR 2020. Konečné výsledky naleznete zde:

https://rotaxmax.cz/rotax-max-challenge-cr/vysledky/

Doufáme, že sezóna 2021 bude probíhat bez problémů a všichni se na jaře ve zdraví opět setkáme.

MS KART – promotér třídy Rotax v ČR


!! INFORMACE 8.10.2020 !!

Vážení příznivci třídy ROTAX,

rádi bychom Vás informovali, že vzhledem k předčasnému nucenému ukončení závodní sezony při seriálu Moravský Pohár a MSR stále jednáme se  STEEL RINGEM o možnosti zorganizovat v letošním roce ještě jeden mimořádný závod EVOLUTION ROTAX.  Martin Gregor, manager třineckého okruhu,  je tomuto plánu příznivě nakloněn a je připraven ho s naší účastí se svým realizačním týmem uspořádat. Nyní čekáme na konečné usnesení ze strany Asociace kartingu AČR, zda je za stávajících restrikcí možné závod uskutečnit.

Pokud to vývoj v ČR vhledem k šíření nemoci COVID-19 umožní, bude se závod Evolution ROTAX konat s největší pravděpodobností v termínu 31.10. – 1.11. 2020 a výsledky se budou započítávat do celkového hodnocení seriálu Rotax Max Challenge ČR 2020. Dřívější termíny jsme vyloučili, protože kolidují se závody seriálů RMC Euro Trophy a Rok Cup.

Bodování: z původně plánovaných 6 závodů (5 x MP + 1 x Evolution) tj. celkem 18 bodovaných jízd, z nichž se mělo započítávat 14 nejlepších výsledků se v letošním roce odjelo pouze 12 jízd a zatím není jisté, zda je to konečný stav. Konečné bodové hodnocení seriálu RMC ČR bude počítáno dle následující tabulky:

  Celkový počet jízd    21  20  19  18  17  16  15  14  13  12
  Počet započítaných jízd    16  15  14  14  13  12  12  11  10   9

Pevně věříme, že se letos na závodech Rotax ještě potkáme.

MS KART – Distributor a promotér třídy Rotax v ČR  


Seriál závodů ROTAX MAX Challenge Česká republika se řídí Globálními Sportovními předpisy RMC platnými pro daný rok a aktuálními Propozicemi Moravského Poháru.

V roce 2020 se do celkového hodnocení RMC ČR započítávají výsledky z 5 závodů RMC ČR při Moravském poháru a zároveň výsledky závodu Evolution Rotax Max Challenge, který byl z důvodu dlouhé koronavirové pauzy mimořádně zařazen ve spolupráci se Steel Ringem na začátek závodní sezony a jel se v termínu 6. -7. června 2020 v Třinci.

Do celkového hodnocení RMC ČR 2020 se z celkového počtu 18 bodovaných jízd započítává 14 nejlepších výsledků.

V rámci seriálu Moravský pohár jsou jezdcům pro celkové hodnocení RMC ČR 2020 přidělovány body dle skutečného konečného pořadí všech jezdců v jednotlivých samostatně bodovaných jízdách s tím, že se nerozlišují jezdci licencovaní a nelicencovaní či jezdci s českou nebo zahraniční licencí.

Odkaz na průběžné výsledky RMC ČR v jednotlivých kategoriích naleznete níže. (Do celkového hodnocení seriálu RMC ČR 2020 se připočtou ještě výsledky závodu Evolution Rotax Max Challenge).

Průběžné výsledky ROTAX MICRO MAX: https://speedhive.mylaps.com/Championships/84732

Průběžné výsledky ROTAX JUNIOR MAX: https://speedhive.mylaps.com/Championships/84730

Průběžné výsledky ROTAX SENIOR MAX: https://speedhive.mylaps.com/Championships/84731

Průběžné výsledky ROTAX MAX DD2 + DD2 MASTERS: https://speedhive.mylaps.com/Championships/84729

Pro RMC Grand Finals 2020 budou rozděleny celkem 4 tickety: 1 x Micro, 1 x Junior, 1 x Senior a 1 x DD2. Ticket bude v každé kategorii udělen tomu jezdci, který získá nejvyšší počet bodů a který je držitelem české licence (národní, mezinárodní či klubové).

PROPOZICE MP 2020

X