Back to Top

Česká republika

Technické předpisy

Seriál závodů ROTAX MAX Challenge Česká republika se řídí Globálními Technickými předpisy RMC platnými pro daný rok a aktuálními Propozicemi Moravského Poháru.

PROPOZICE MP 2020

X