Back to Top

Česká republika

Technické předpisy

Seriál závodů ROTAX MAX Challenge Česká republika se řídí Globálními Technickými předpisy RMC platnými pro daný rok a aktuálními Propozicemi Moravského Poháru.

Změny v předpisech oproti verzi 2020 jsou vyznačeny žlutě.

Ročenka MP a MSR 2021

X