Německý seriál závodů Rotax RX-Challenge 2010 je organizován společností Wildkart Deutschland ve spolupráci s ADMV e.V. a je pořádán na níže uvedených tratích v termínech: 

10.04.2010 – 11.04.2010 Hunsrückring Hahn
08.05.2010 – 09.05.2010 Raceland Wackersdorf 
19.06.2010 – 20.06.2010 Kartbahn Liedolsheim 
10.07.2010 – 11.07.2010 Motodrom Belleben 
14.08.2010 – 15.08.2010 Kartbahn Ampfing 
11.09.2010 – 12.09.2010 Hunsrückring Hahn

Vypsané třídy:
– ROTAX Mini–Max
– ROTAX Junior–Max
– ROTAX Senior–Max
– ROTAX DD2
– ROTAX DD2–Oldies

Pro všechny třídy je pevně stanovené množství podvozků, motorů a pneumatik. Pro jeden závod ADMV RX-Challenge (1 volný trénink, 1 měřený trénink, 1 předfinále a 1 finále) je přípustné následující technické vybavení: 
– 1 podvozek libovolné značky 
– 2 motory, nezaplombované (není povolena žádná úprava), zahraniční motory jsou přípustné. Motory budou zaplombovány při technické přejímce pro závod. 
– suché pneumatiky – 1 sada (+ jedna přední nebo zadní pneumatika)
– 1 sada mokrých pneumatik

Zahraniční jezdci mají právo startovat v seriálu ADMV RX Challenge, avšak nezískají žádné body do celoročního hodnocení ADMV. Zapsaní účastníci do seriálu ADMV RX Challenge mají přednost v účasti (pro přihlášení) v závodech. Zahraniční účastníci s platnou licencí své země jsou srdečně zváni !. 

Zápis
Ocenění při ADMV RX Challenge mohou získat pouze zapsaní jezdci, kteří zaplatili zápisné (poplatek). Zápis do seriálu ADMV RX Challenge se musí provést písemně přes MSC Saarschleife e.V. ! Zápis je možné učinit až do pátku před druhým závodem (07.05.2010). Poplatek činí pro všechny jednotně 75,– € při zápisu do 28. února 2010, při pozdějším zápisu činí 100,– €.
Pro zapsané jezdce jsou až do ukončení přihlášek rezervována startovní místa. Poté již zapsaní jezdci nemají žádný nárok svá startovní místa pro tento seriál. Zapsaní jezdci mají v zásadě přednost před jezdci hostujícími.

Přihláška
Startovné (poplatek za účast) činí pro každý závod ADMV RX-Challenge jednotně 120,- € na jezdce až do uzavírky přihlášek příslušného závodu. Uzavírka přihlášek je vždy v pondělí týden před konáním závodu do 24.00 hodin. (Uzavírka přihlášek pro 1. závod dne 11. dubna 2010 je tedy 29. března 2010).
K přihláškám hostujících jezdců je brán zřetel až po uzavírce přihlášek. Startovné pro hostující jezdce činí 140,00 €.

Formuláře přihlášky na jednotlivé závody ADMV RX-Challenge jakož i veškeré infomace ohledně tohoto seriálu jsou k dispozici internetové stránce www.rx-challenge.de