Informujeme předem všechny účastníky Rotax MAX Challenge ČR a Rotax MAX Cup ČR, že od roku 2013 dojde ke změně horní hranice věku ve třídě Rotax Junior Max a to na 16 let věku jezdce dosažených v daném roce.

Přizpůsobujeme tak naše české předpisy mezinárodním předpisům pro třídu Rotax Junior Max, kde hranice 16ti let pro juniory platí.

V praxi to znamená, že jezdec, kterému je v daném roce 15 let, se může rozhodnout, zda bude ještě jeden rok startovat ve třídě junior nebo přejde do třídy senior.  

Platost předpisu bude od 1.1.2013. 

Milan Šimák
MS KART s.r.o.