Zákazníci společnosti Rotax očekávají produkty vyráběné v nejvyšší kvalitě a s včasnou dostupností. Globální turbulence a neustále rostoucí poptávka na trhu jsou výzvou pro dodavatelský řetězec společnosti BRP-Rotax.

Válec jako klíčový prvek motoru byl touto situací silně ovlivněn. K zajištění výše uvedených aspektů bylo přijato rozhodnutí přesunout výrobu válců
do Rakouska a následně obnovit odlévání a výrobní zařízení všech válců rodiny motorů Rotax MAX.

Pro zákazníky, kteří mají zájem o modernizaci svého motoru pomocí nového válce, nabízí společnost BRP-Rotax prodejní program se slevou 45% z běžné maloobchodní ceny.

K dispozici je pouze omezené množství nových válců s tím, že upřednostněni budou zákazníci, kteří si koupili nový motor v průběhu roku 2023. Objednávky ostatních zákazníků budou vykrývány stylem „Kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Objednávky nových válců v rámci programu se 45% slevou přijímáme nejpozději do 20. prosince 2023 !!

Otázky a odpovědi

Otázka: Jaký je důvod zavedení nových válců.
Odpověď: Pro zajištění dostatečných, flexibilních a včasných dodávek válců pro rodinu motorů MAX byla nutná investice do nového odlévacího a výrobního zařízení.

Otázka: Umožní nový válec dosáhnout lepšího času na kolo ve srovnání s mým aktuálním válcem?
Odpověď: Ne, důraz je kladen na maximalizaci parity, nikoliv na výkon. Rozsáhlé testování ukázalo, že bychom mohli dosáhnout stejné úrovně špičkového výkonu, ale menšího rozptylového pásma mezi válci v důsledku tolerančních odchylek.

Otázka: Mohu nahradit svůj skutečný válec 1:1 upraveným válcem?
Odpověď: Ano

Otázka: Je upravený válec dražší než můj skutečný válec?
Odpověď: Ne, maloobchodní cena nového válce se nezvýšila.

Otázka: QR kód na válci uvádí číslo. Jedná se o sériové číslo?
Odpověď: Číslo uvedené v QR kódu je unikátní náhodné číslo pro sledování kvality výroby.

Otázka: Jsou písmena A, AB nebo B hodnocením kvality válce?
Odpověď: Ne, písmena A, AB nebo B jsou klasifikací tolerance vrtání válce, které se používá pro párování pístu a válce při montáži motoru.

Otázka: Proč se liší vnější vzhled nového válce (logo ROTAX RACING) od současného válce?
Odpověď: Logo ROTAX RACING bylo přidáno z důvodu podpory značky.